Anasayfa
Hizmetlerimiz
Referanslarımız
Hakkımızda
Blog

Hizmetlerimiz

Sivil Toplum Kuruluşlarının, sorunsuz, eksiksiz ve verimli yönetilebilmesi için, güncel hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız.

Dernek Danışmanlığı

Dernek Danışmanlığı, aklınıza "dernek kurmak" fikri geldiği andan itibaren, her türlü kanuni ve fikri sorunuza cevap alabilmeniz anlamına gelmektedir. Bir üyeyle ilgili sorun yaşadığınızda, bir yönetim kurulu kararı alırken ne yazmanız gerektiğine karar veremediğinizde, iktisadi işletme açıp açmamak konusunda tereddüt yaşadığınızda, bağış makbuzunu yanlış kestiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizde, federasyon kurarken genel kurulda nasıl bir karar almanız gerektiğini çözemediğinizde yanınızda her daim danışabileceğiniz bir profesyonelin bulunması demektir.

Proje Danışmanlık Hizmetleri

Proje Yazım Desteği

Kurumların kapasitelerini arttırmalarını destekleyecek en önemli faktör, kuşkusuz ki mevcut kaynakları verimli kullanmak ve yeni kaynaklar geliştirmektir. Bu ihtiyaç bazen insan kaynağı bazen mali kaynak bazen de her ikisini de kapsayacak düzeyde olabilir. Talep her ne içerikte olursa olsun kurum dışı fon sağlayıcılardan hibe olarak kaynak temin edilmesi kurumların ve son 20 yıldır özellikle STK’ların hedeflerine ulaşmalarını destekleyen en önemli adımdır.

Bu adımın ilk gereksinimi ise kurumların, çeşitli fon sağlayıcılar tarafından açılan hibe programlarının önceliklerine uygun, sundukları hizmet alanını destekleyen, kapsayıcı ve sürdürülebilir projeler hazırlayabilmeleridir. Toplumun aydınlık yüzünü temsil eden siz sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarınıza uygun projeler tasarlamak, gereken durumlarda kamu, üniversite ve özel sektör kuruluşlarını bu projelere paydaş olarak dahil etmek, STK’nızın yeni ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmasına destek olmak üzere STK Master olarak deneyimli ekibimizle yanınızdayız.

Proje Yönetim Desteği

Bir projenin fikir olarak doğuşundan uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine kadar geçen sürece Proje Döngüsü, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe ise Proje Döngüsü Yönetimi denilmektedir. Yani kaynak bulmak amacıyla proje hazırlamak ile kaynak geliştirilmiş projeleri yönetmek birbirinden farklı iş tanımlarıdır. Bu bağlamda, kurumların, kendi ilgili birimleri tarafından hazırlanarak desteklenmeye hak kazanmış projelerinin zaman faaliyet planına uygun yönetilmesi, hedeflerin beklenen sonuçlara ulaşması, verimli bütçe kullanımı, teknik ve mali raporların hazırlanması gibi tüm süreçlerinize destek oluyoruz.

Proje Hazırlama Eğitimleri

Kurumunuzun mevcut insan kaynağını geliştirmek, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB gibi fon sağlayıcı kurumlara proje hazırlamalarına yönelik bilgi ve beceri geliştirmelerini desteklemeyi talep ediyorsanız; eğitim ihtiyacınızın belirlenmesi, bu doğrultuda PCM-I ve PCM İleri Seviye program içeriklerinin hazırlanması, çalışanlarınıza uygulanması, elde edilen verimin ölçme değerlendirme raporuyla kurumunuza sunulması için STK Master olarak sizlere destek veriyoruz.

Mali Danışmanlık

Şirketimiz aynı zamanda STK’lar ve onlara bağlı iktisadi işletmelere mali danışmanlık hizmeti vermektedir.

Patent ve Tescil

Dernek Danışmanlığı, aklınıza "dernek kurmak" fikri geldiği andan itibaren, her türlü kanuni ve fikri sorunuza cevap alabilmeniz anlamına gelmektedir. Bir üyeyle ilgili sorun yaşadığınızda, bir yönetim kurulu kararı alırken ne yazmanız gerektiğine karar veremediğinizde, iktisadi işletme açıp açmamak konusunda tereddüt yaşadığınızda, bağış makbuzunu yanlış kestiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizde, federasyon kurarken genel kurulda nasıl bir karar almanız gerektiğini çözemediğinizde yanınızda her daim danışabileceğiniz bir profesyonelin bulunması demektir.

Bağımsız Denetim

Dernek Danışmanlığı, aklınıza "dernek kurmak" fikri geldiği andan itibaren, her türlü kanuni ve fikri sorunuza cevap alabilmeniz anlamına gelmektedir. Bir üyeyle ilgili sorun yaşadığınızda, bir yönetim kurulu kararı alırken ne yazmanız gerektiğine karar veremediğinizde, iktisadi işletme açıp açmamak konusunda tereddüt yaşadığınızda, bağış makbuzunu yanlış kestiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizde, federasyon kurarken genel kurulda nasıl bir karar almanız gerektiğini çözemediğinizde yanınızda her daim danışabileceğiniz bir profesyonelin bulunması demektir.

Adres

TomTom Mh. Nuri Ziya Sk. No:27/7 Kat:5
Beyoğlu İSTANBUL

Telefon

0 (212) 963 12 94

E-Posta

info@stkmaster.com