Anasayfa
Hizmetlerimiz
Referanslarımız
Hakkımızda
Blog

Hizmetlerimiz

Sivil Toplum Kuruluşlarının, sorunsuz, eksiksiz ve verimli yönetilebilmesi için, güncel hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız.

Dernek Danışmanlığı

Dernek Danışmanlığı, aklınıza "dernek kurmak" fikri geldiği andan itibaren, her türlü kanuni ve fikri sorunuza cevap alabilmeniz anlamına gelmektedir. Bir üyeyle ilgili sorun yaşadığınızda, bir yönetim kurulu kararı alırken ne yazmanız gerektiğine karar veremediğinizde, iktisadi işletme açıp açmamak konusunda tereddüt yaşadığınızda, bağış makbuzunu yanlış kestiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizde, federasyon kurarken genel kurulda nasıl bir karar almanız gerektiğini çözemediğinizde yanınızda her daim danışabileceğiniz bir profesyonelin bulunması demektir.

Kaynak Geliştirme

Kaynak, bir Sivil Toplum kuruluşunun, kurumsal varlığını devam ettirmesi, kuruluş amaçlarını, giderlerini ve projelerini yaşama geçirebilmesi için gerek duyulan insan, ayni ve nakdi ihtiyaçlarının bütününe denir.

Bizim bu bölümde bahsedeceğimiz kaynak çeşidi ayni ve nakdi olanlardır. Kaynak yönetimi, profesyonel, şeffaf ve etik değerlere uygun olarak yapılması gerekir. STK‘ların kaynakları, üyelerinden, özel sektörden, bireysel bağışlardan, devlet ve uluslararası kurumlardan ve kendi gibi STK’lardan elde ettiği gelirler bütünüdür.

Biz ekip olarak, STK’ların yukarda bahsi geçen kaynaklara ulaşabilmesi için gelir türlerinin tespiti ve çeşitlendirilmesi çalışmalarını bir strateji ve projeler bütününde sistemli ve en önemlisi sürdürülebilir şekilde oluşturmasına destek olacağız.

Kaynak ihtiyacının belli hedefi olması, bu ihtiyacın planlanması, doğru proje ile emek, sabır ve ekiple oluşturulması gerekir. Genelde STK’lar için sürdürülebilir kaynak geliştirme en ideal olan çalışmadır.

Proje Danışmanlığı

Proje, derneğinizin çalışma alanlarında olan bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, toplumsal faydayı ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

Sivil toplum örgütleri için çok önemli bir kaynak olan hibelerin neredeyse tamamı “proje” biçiminde başvurular kabul ediyor. Bu nedenle örgütlerin yapmak istedikleri çalışmaları bu kaynaklardan finanse etmeleri için amaçlarını proje biçiminde formüle etmeleri gerekiyor. Son 15 yılda bu yöndeki eğilim belirgin bir biçimde artmış bulunuyor.

Hibe sistemlerine fon sağlayan onlarca hibe programı da giderek daha karmaşık hale geliyor. Proje hibe olanaklarına erişim konusunda adaletin asgari koşullarının yaratılması için sivil toplum örgütlerin “projecilik” konusunda bilgilendirilmeleri ve donatılmaları gerekiyor. STK Master’ın amacı projeciliği yaygınlaştırmak ve belli başlı büyük örgütlerin hâli hazırdaki birikimleri ile kolayca erişebildikleri hibe olanaklarına yerel örgütlerin de erişebilmesi için onların proje yönetme kapasitelerinin güçlendirilmesi. Proje başvuru, yönetim ve değerlendirme süreçleri STK Master ile artık yönetilebilen süreçler olacak. Her biri proje alanında bilgili ve birikimli, genç ve dinamik STK Master Proje Ekibi, sizi kaliteli projeler gerçekleştirmenizde destekleyecek ve kurumunuzun gelişmesine yardımcı olacak.

Mali Danışmanlık

Şirketimiz aynı zamanda STK’lar ve onlara bağlı iktisadi işletmelere mali danışmanlık hizmeti vermektedir.

Patent ve Tescil

Dernek Danışmanlığı, aklınıza "dernek kurmak" fikri geldiği andan itibaren, her türlü kanuni ve fikri sorunuza cevap alabilmeniz anlamına gelmektedir. Bir üyeyle ilgili sorun yaşadığınızda, bir yönetim kurulu kararı alırken ne yazmanız gerektiğine karar veremediğinizde, iktisadi işletme açıp açmamak konusunda tereddüt yaşadığınızda, bağış makbuzunu yanlış kestiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizde, federasyon kurarken genel kurulda nasıl bir karar almanız gerektiğini çözemediğinizde yanınızda her daim danışabileceğiniz bir profesyonelin bulunması demektir.

Bağımsız Denetim

Dernek Danışmanlığı, aklınıza "dernek kurmak" fikri geldiği andan itibaren, her türlü kanuni ve fikri sorunuza cevap alabilmeniz anlamına gelmektedir. Bir üyeyle ilgili sorun yaşadığınızda, bir yönetim kurulu kararı alırken ne yazmanız gerektiğine karar veremediğinizde, iktisadi işletme açıp açmamak konusunda tereddüt yaşadığınızda, bağış makbuzunu yanlış kestiğinizde ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizde, federasyon kurarken genel kurulda nasıl bir karar almanız gerektiğini çözemediğinizde yanınızda her daim danışabileceğiniz bir profesyonelin bulunması demektir.

Adres

TomTom Mh. Nuri Ziya Sk. No:27/7 Kat:5
Beyoğlu İSTANBUL

Telefon

0 (212) 963 12 94

E-Posta

info@stkmaster.com