STK Master Blog2019-05-30T13:25:49+03:00

Derneklerde Tüzük Değişikliği Nasıl Yapılır

Haziran 21st, 2019|

Dernekler tüzüklerini sadece tüzük yoluyla değiştirebilirler. Tüzük değişikliği yapılacak genel kurulun olağan ya da olağanüstü genel kurul olması fark etmemektedir. Burada önemli olan genel kurul ilanında tüzük [...]

Alındı Belgesi (Bağış Makbuzu) nasıl düzenlenir?

Mart 12th, 2018|

Bu yazımızda derneklerin Alındı Belgesi düzenlerken yaptıkları hatalara değineceğiz.  Genel olarak yapılan hatalardan biri, ödemeyi (aidatı/bağışı) yapan kişinin TC Kimlik numarasının ya da vergi numarasının makbuza yazılmamasıdır.

Yardım Toplama İzni Nasıl Alınır?

Temmuz 5th, 2017|

Bu yazımızda bize en çok gelen sorulardan biri olan ‘’Yardım Toplama İzni Nasıl Alınır?’’ sorusuna cevap vereceğiz. Yardım Toplama Kanunu kapsamında yapılan işlemlerde yapılabilecek hataların birçok cezai [...]

3. sektör nedir?

Mart 20th, 2017|

Sivil toplum kuruluşları veya sivil toplum örgütleri diye anılan dernek, cemiyet, vakıf, birlik, federasyon, konfederasyon, platform ve inisiyatiflere 3. Sektör denir.

Kaynak Yaratmak

Mart 16th, 2017|

Sivil Toplum kuruluşlarının, kurumsal varlığını devam ettirmesi, kuruluş amaçlarını, giderlerini ve projelerini yaşama geçirebilmesi için kaynak yaratma süreçlerine ve hele sürdürülebilir gelirlere günümüz şartlarında daha çok ihtiyacı vardır.

Dernekler ve Sanal Ofisler

Mart 12th, 2017|

Konu şirketler olduğunda hiçbir yasal sıkıntı olmadığını biliyoruz; peki ama dernekler için de aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebilir miyiz?