Anasayfa
Hizmetlerimiz
Referanslarımız
Hakkımızda
Blog

Yardım Toplama İzni Nasıl Alınır?

Blog  /  Blog Yazısı

Bu yazımızda bize en çok gelen sorulardan biri olan ‘’Yardım Toplama İzni Nasıl Alınır?’’ sorusuna cevap vereceğiz. Yardım Toplama Kanunu kapsamında yapılan işlemlerde yapılabilecek hataların birçok cezai işlem doğurabileceğini hatırlatarak yazımıza başlayalım.

yardim-toplama-izni-nasil-alinir

Proje Hazırlama

Öncelikle, net olarak kamu faydası sağlayacak bir proje fikri bulunmalıdır. Projenin başlangıç ve bitiş tarihi, bütçesi, süresi (bir yıldan fazla olamaz, sadece bir defa uzatma talep edilebilir), ismi, ‘’fayda’’ sağlanacak kişi ya da kurum bilgileri ve yardım toplama kurulu için 3 kişi belirlenmelidir.

Bütçe hazırlanırken gerçekçi rakamlar vermek faydalı olacaktır. Örneğin; bütçenizi 100.000 TL olarak belirler ama 20.000 TL toplar iseniz; daha sonraki yardım toplama izni başvurularınızda, önceki kampanyada başarısız olduğunuzdan dolayı, izin alma ihtimaliniz düşecektir.

Tersi bir örnek verecek olursak; 20.000 TL’lik bir bütçe hazırlar iseniz, kampanya beklediğinizden çok daha başarılı olsa bile 20.000 TL’den bir kuruş fazlasını toplayamazsınız.

Hazırlanacak Evraklar

- Dernek/Vakıf proje için bir yönetim kurulu kararı almalı ve bu karardan noter onaylı suret çıkartılmalıdır. Kararda projenin ismi, süresi, yardım toplama kurulunu oluşturacak kişilerin bilgileri, bütçesi ve yardımın hangi yollarla toplanacağı (SMS, Piyango, Gece Düzenleme, İnternet, vs.) mutlaka belirtilmelidir. Yardım toplama yollarında tüm seçeneklerin yazılmasında büyük fayda vardır. Örneğin; sadece SMS yazar iseniz bunun dışında başka hiçbir yöntemi kullanamazsınız. Eğer kampanya dahilinde makbuz ya da bilet bastırılacak ise, bastırılacak makbuzların/biletlerin adetleri yazılmalıdır. Örneğin; 100 adet 10 TL’lik, 100 adet 20 TL’lik gibi. Bastırılan makbuzların da, Makbuz-Bilet Kayıt Defteri ile takibinin yapılması gerekmektedir.
Yardım Toplama İzni için örnek karar metni ekte sunulmuştur.

- Yardım Toplama Kurulu’na seçilen 3 kişi, noterden kimlik sureti, ikametgâh, sabıka kaydı ve üçer vesikalık fotoğraf hazırlamalıdır. Seçilen kişiler, dernek yönetim kurulu üyesi olabileceği gibi, düz üye ya da tamamen derneğin dışından kişiler de olabilir.

- Dernek/Vakıf antetli kâğıdı ile dilekçe hazırlanmalıdır ve tüm ayrıntılara yer verilmelidir.
Yardım Toplama İzni için örnek dilekçe ekte sunulmuştur.

- Kampanyanın bütçesi hazırlanmalıdır. Bütçede hedeflenen rakam ve bu rakamın gider dağılımları belirtilmelidir. Genel yönetim giderleri, makbuzla, bankayla, SMS ve internet yoluyla toplanan yardımlarda bütçenin %10’undan, eşya piyangosu, kültürel gösteriler, sergiler, spor gösteriler, gezi ve eğlenceler ile toplanan yardımlarda ise bütçenin %40’ından fazla olmamalıdır.
Yardım Toplama İzni için Örnek bütçe ekte sunulmuştur.

Başvuru

Yardım toplama kurulundaki 3 kişiden biri, hazırlanan evraklar ile birlikte İl Dernekler Müdürlüğü’ne münferit olarak dernek/vakıf adına başvuru yapabilmektedir. Başvuruya 7 ila 60 gün arasında olumlu ya da olumsuz yanıt verilmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlanır ise, bir izin yazısı ve yardım toplama kurulunu oluşturan 3 kişiye Yardım Toplama İzin Kartı verilecektir.

Süreç

Alınan resmi izin yazısı ile, banka hesabı açılması, SMS numarası alınması, piyango ve gece düzenlenmesi gibi işlemler yapılabilmektedir. Proje için dernek/vakıf banka hesaplarından ayrı banka hesabı açılmalıdır. Bu hesaptaki paralar dernek/vakıf hesapları ile hiçbir şekilde karıştırılmamalıdır. Proje sonunda hesap bakiyesi sıfırlanarak kapatılmalıdır. Proje bitim tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde projeye ait tüm evraklar (gider belgeleri, gelir belgeleri, onaylı banka dökümleri, teklifler vs.) toparlanarak, İl Dernekler Müdürlüğünde bulunan denetim bürosuna teslim edilmelidir. Eğer kampanyaya uzatma talep edilecek ise, denetim sonucunda talep dilekçesi verilmelidir.

Adres

TomTom Mh. Nuri Ziya Sk. No:27/7 Kat:5
Beyoğlu İSTANBUL

Telefon

0 (212) 963 12 94

E-Posta

info@stkmaster.com