Anasayfa
Hizmetlerimiz
Referanslarımız
Hakkımızda
Blog

Derneklerde Tüzük Değişikliği Nasıl Yapılır

Blog  /  Blog Yazısı

Dernekler tüzüklerini sadece tüzük yoluyla değiştirebilirler. Tüzük değişikliği yapılacak genel kurulun olağan ya da olağanüstü genel kurul olması fark etmemektedir. Burada önemli olan genel kurul ilanında tüzük değişikliğinin belirtilmiş olmasıdır. Eğer ilandaki gündem maddelerinin içine tüzük değişikliği yazılmamışsa; genel kurul esnasında katılan üyelerin onda birinin yazılı talebi ile divan heyeti tarafından gündeme eklenebilir. Genel kurulda tüzük değişikliği ile ilgili gündem maddesine gelindiğinde eğer değiştirilecek madde sayısı birden fazla ise her maddenin değişikliği ayrı ayrı oylanır ve divan tutanağına da ayrıntılı şekilde yazılır. Bir tüzük maddesinin değişebilmesi için genel kurulda 2/3 oranında çoğunluk aranır. Eğer genel kurulun ilk toplantısında söz konusu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz fakat katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Her halükarda tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için katılan üyelerin 2/3’ün onayı gerekmektedir. Tüzük değişikliği oylamaları açık oylama ile yapılır.

derneklerde-tuzuk-degisikligi-nasil-yapilir

Genel kurul sonrasında 30 gün içerisinde hem DERBİS’ten online bildirim yapılmalı hem de tüzük değişikliği ile ilgili evraklar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Teslim edilmesi gereken evraklar şunlardır:
– Kaşe ve imzalı genel kurul sonuç bildirimi (DERBİS’ten alınan genel sonuç bildirimi)
– Divan tutanağı fotokopisi
– Yeni tüzük ( 4 takım ve tüm sayfaları mevcut yönetim kurulunun tüm üyeleri tarafından imzalanır)
– Eski/yeni hali belgesi ( Bu belgede değişen maddelerin eski ve yeni halleri yazılı olur, iki takım hazırlanır, mevcut yönetim kurulunun tüm üyeleri tarafından imzalanır. Tüzük tamamen değişmişse bu belge düzenlenmez fakat bu durum divan tutanağında belirtilmelidir.)

Adres

TomTom Mh. Nuri Ziya Sk. No:27/7 Kat:5
Beyoğlu İSTANBUL

Telefon

0 (212) 963 12 94

E-Posta

info@stkmaster.com