Anasayfa
Hizmetlerimiz
Referanslarımız
Hakkımızda
Blog
Blog  /  Blog Yazısı

Sivil Toplum kuruluşlarının, kurumsal varlığını devam ettirmesi, kuruluş amaçlarını, giderlerini ve projelerini yaşama geçirebilmesi için kaynak yaratma süreçlerine ve hele sürdürülebilir gelirlere günümüz şartlarında daha çok ihtiyacı vardır.

kaynak-yaratmak

Değişen şartlar;

Her alanda artan rekabet ve çeşitlilik ister istemez sivil toplum kuruluşlarına da yansımıştır. Bu ortama iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve gelişmesi de eklenmiştir. Hal böyle olunca, ister istemez kaynak yaratma konusunda güncel gelişmeleri, değişen bağışçı profillerinin yakinen takip edilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Sivil toplum kuruluşlarımızın kurumsallaşma süreçlerini hızlandırmaları kaynak yaratmada en öncelikli adımlardan biridir. ( kurumsallaşma nedir ne değildir başka bir yazı konusu olarak ayrıca ele alınacaktır.)

Kaynak yaratmada başlıca sorun;

120 bin civarında olduğu saptanan sivil toplum kuruluşlarımızın, çok büyük bir orandaki çoğunluğu kaynak yaratma konusunda maalesef eski yöntemleri kullanmaktalar. Bu yöntemlerin başlıcaları bilet satmak, kermes düzenlemek, bireylerden tek tek proje bazlı olmayan bağış talepleri oluşturmaktadır. Bu sürdürülebilir ve etkinliği olmayan kaynak yaratma yöntemlerinin dışına çıkılamadığı saptanmıştır. Bu saptamanın en önemli verisi olarak 135 ülke arasında bağışçılık araştırmasında 128. olmamız gösterilebilir.(kaynak)

Kaynak yaratmak ama nasıl?

Kaynak yaratmanın en önemli ayaklarından biri iletişim araçlarının güncel ihtiyaçlara göre düzenlenmiş olmasıdır. İletişimi doğru ve kuvvetli olan STK en ucuz kaynak yönetimini kullanmaktadır. Kaynak yaratmak için önce görünür olmak, sonra güvenilir ve şeffaf olmak diğer atılması gereken önemli adımlardır. Proje ve planlaması eksik yapılmış veya yapılmamış çalışmalar, bireysel ve kurumsal bağışçılar için belki tek seferlik ve başarısız diye anlamlandıracağımız kaynak yaratma girişimleri olmakta ve sürdürülebilirlikten çok uzak kalmaktadır. Bağışa sebep yaratacak olan amacın, proje halinde sunulması, ihtiyaçların net bir şekilde ifade edilmesi yapılacak bağışlar sonrasında ilgili kişi ve/ veya kurumların mutlaka sonuçtan haberdar edilmesi ve teşekkürün bilhassa yetkili tarafından yazılı olarak iletilmesi başarılı bir kaynak yaratmanın en basit haliyle ifadesi olabilir.

Erhan Ongun
Kaynak Geliştirme Danışmanı

Adres

TomTom Mh. Nuri Ziya Sk. No:27/7 Kat:5
Beyoğlu İSTANBUL

Telefon

0 (212) 963 12 94

E-Posta

info@stkmaster.com