Genel kurul salonuna sadece dernek üyeleri girebilmektedir ve divan heyeti de dernek üyelerinden oluşur. İstisna olarak, dernek avukatı ve dernek mali müşaviri de genel kurulun kabulü halinde divan heyetine katılabilirler.