Tüzüğün gelirler bölümüne; “Üyelerden alınacak giriş aidatı ve yıllık aidat genel kurul tarafından belirlenir ve yönetim kurulu tarafından tahsil edilir.” İbaresini koyduğumuz zaman, her aidat değişikliğinde tüzük değişikliği yapmak mecburiyetinden kurtulmuş oluruz.