Dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının (STK) başta genel kurul, iktisadi işletme, yönetim, muhasebe olmak üzere en dikkat çeken konuları inceleyen profesyonel dernek danışmanlığı sayfası.

Kaynak Yaratmak

By |2019-05-30T19:33:34+03:00Mart 16th, 2017|Dernek Danışmanlığı Blog Sayfası|

Sivil Toplum kuruluşlarının, kurumsal varlığını devam ettirmesi, kuruluş amaçlarını, giderlerini ve projelerini yaşama geçirebilmesi için kaynak yaratma süreçlerine ve hele sürdürülebilir gelirlere günümüz şartlarında daha çok ihtiyacı vardır.