Sanılanın aksine, İktisadi İşletmenin faaliyet konusunun Derneğin amaçları ile ilişkili olma mecburiyeti bulunmamaktadır. İktisadi İşletmeler, Derneğe gelir getireceği düşünülen her işi, herhangi bir şehirde yapabilirler. Bir dernek istediği sayıda ve farklı konuda İktisadi İşletme açabilir. Açılış için alınacak olan kararda, İktisadi İşletmenin adı, adresi, faaliyet konusu, var ise sermayesi (ticaret odasına kayıt esnasında sorun yaşanmaması için, sembolikte olsa bir rakam yazılmalıdır) ve müdürü ya da müdürleri belirtilmelidir.