Kanunda yeri olmasına rağmen, pratik hayatta Gider Makbuzunun kullanılacağı bir alan bulunmamaktadır. Yaptığımız harcamalar da karşı taraftan resmi belge alamıyor isek, Vergi Usul Kanunu gereğince Gider Pusulası kesilmesi gerekmekte ve ilgili oranda stopaj hesaplanması gerekmektedir. Bu yüzden, böyle bir durum ile karşılaşılması durumunda, Gider Makbuzu yerine Gider Pusulası kullanılmalıdır.