Dernek üyeleri (Yönetim Kurulu üyeleri de dahil) genel kurul kararı ile dernekten ücret alabilirler. Genel kurul kararında, kimin, hangi sebeple, ne kadar ve hangi yöntem ile ücret alacağını açıkça belirtmek faydalı olacaktır.